Poniżej cały regulamin wraz z polityką prywatności: 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ucieczkanaseszele.pl (zwany dalej Sklepem) jest:
MaraSimSimSim Sp. z o.o.
80-178 Gdańsk
ul. Sierpniowa 27
NIP 5833158271
zwana dalej Firmą, Sprzedawcą.
1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.
1.4. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej https://ucieczkanaseszele.pl, przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą a Klientem.
§ 2. OFERTA
Sprzedawca oferuje Produkt rozumiany jako minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany w wyglądzie Produktów, wynikającą np. ze różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów mają jedynie charakter poglądowy o Produktach.
2.1. Przedmiotem transakcji są Produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
2.2. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.
2.3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
2.4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.ucieczkanaseszele.pl  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.ucieczkanaseszele.pl.
2.5. Sklep Internetowy www.ucieczkanaseszele.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
§3 ZAMÓWIENIE
3.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
3.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.ucieczkanaseszele.pl lub mailem na adres wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl
3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz potwierdzeniem zrealizowania płatności. W przypadku nieścisłości należy skontaktować się z obsługą Sklepu pod adresem wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl.
3.4. Oferta sklepu www.ucieczkanaseszele.pl nie przedstawia jego stanu magazynowego.
3.5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
3.6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji gdy zostanie opłacone, lub w przypadku zamówień za pobraniem potwierdzone drogą e-mail. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia zamówienia za pobraniem w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.
4.2. Zamówienia są realizowane według kolejności składania.
4.3. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania towaru do wysyłki oraz czas dostawy.
4.4. Zamówienia doręczane są: a) na terenie Polski kurierem UPS w 1-7 dni roboczych (chyba, że Klient zostanie poinformowany o innym terminie). Koszt przesyłki jest podany na stronie zamówienia b) Istnieje możliwość zamówienia kuriera UPS do innych krajów niż Polska po uprzednim kontakcie ze Sklepem pod adresem wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl. Termin i koszt przesyłek międzynarodowych ustalany jest indywidualnie po wysłaniu zapytania na adres wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy wysłania przesyłki międzynarodowej.
4.5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: a) w przypadku płatności online – po zaksięgowaniu środków na koncie Sklepu;
4.6. Sklep zastrzega sobie prawo do: a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony. b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
4.7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4.8. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest skontaktowanie się z obsługą Sklepu pod adreem e-mail wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
4.9. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl
4.10. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
4.11. Jeśli w magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
4.12. W przypadku, gdy Sklep otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.
4.13. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
4.14. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU
5.1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny. Klient powinien stwierdzić charakter, cechy i wygląd Produktu to bez jego używania.
5.2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl lub pisemną oraz odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu i formularzem zwrotu dostępnym do pobrania ze strony Sklepu.
5.3. Zwrot płatności Klientowi następuje, w terminie 14 (czternastu) dni przelewem bankowym na podane przez Klienta konto po otrzymaniu przez Sklep przesyłki ze zwróconym towarem. Firma wstrzyma się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem lub dowodu odesłania od Klienta. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
5.4. Klient może dokonać wymiany towaru na inny w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu pod adresem wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl
5.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem jego używania i wykorzystania lub jest uszkodzony przez co nie może zostać odsprzedany po regularnej cenie.
5.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do produktu, który nosi ślady
5.7 Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
5.8 W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesyłek.
§ 8. PŁATNOŚĆ
Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
 1. płatność przelewem na konto bankowe Santander BANK: 61 1090 1098 0000 0001 4178 6869
 2. płatność kartą lub szybkim przelewem przy wykorzystaniu funkcjonalności PRZELEWY24
 3. za pobraniem kurierskim po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia drogą e-mail na adres: wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl
 
 § 8. WARUNKI REKLAMACJI (Z TYTUŁU RĘKOJMI)
7.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta (wydania towaru) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
7.2. Sklep Internetowy www.ucieczkanaseszele.pl w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
7.3. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy www.ucieczkanaseszele.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
7.4. W przypadku odesłania reklamacji na adres ul. Sierpniowa 27 80-178 Gdańsk za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka priorytetowa) Sklep zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta, oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki.
7.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy www.ucieczkanaseszele.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, obniży cenę lub zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 8. DANE OSOBOWE
8.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.ucieczkanaseszele.pl. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym www.ucieczkanaseszele.pl . Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www.ucieczkanaseszele.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
8.3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego www.ucieczkanaseszele.pl  mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
(Polityka ochrony danych osobowych)
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Marasimsim Sp. z o.o., ul. Sierpniowa 27, 80-178 Gdańsk, NIP: 5833158271
 2. Dane przetwarzane są  w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych
 7. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 9.  Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.
 10. Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Cookie jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Większość stron internetowych używa plików cookie. Mechanizm Cookies w sklepie  nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia. Pliki Cookies stosowane w serwisie  nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Typy cookie używane w sklepie:
  • Cookie związane z daną sesją. Tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji.
  • Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane sa narzedzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie.
 
Usuwanie plików cookies.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 1. Polityka prywatności: zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
 2. Administrator danych osobowych: 
   
  MarasimsimSp. z o.o., kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych: MarasimsimSp. z o.o. lub email: wydawnictwo@ucieczkanaseszele.pl. Przetwarzanie:
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji,
  • zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
  • obsługi reklamacji,
  • przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
  • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
  • prowadzenie analiz statystycznych.
 
Jakie dane osobowe są wymagane przez Sklep:
 1. adres płatnika, adres dostawy, adres email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie i NIPie (w przypadku faktur VAT).
 
Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane, któreś z tych danych osobowych, niestety Sklep nie zawrze z Klientem umowy kupna-sprzedaży, a w konsekwencji nie będzie mógł skorzystać z zakupów sklepie.
Prawa Klienta:
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw Klienta wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Czas przechowywania danych osobowych: 
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.ucieczkanaseszele.pl nie oznacza dostępności towarowej, w niektórych przypadkach nie będzie natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia.
9.2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego www.ucieczkanaseszele.pl  nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
9.3. Sklep Internetowy www.ucieczkanaseszele.pl  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
9.4. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.ucieczkanaseszele.pl  są ważne tylko w ofercie internetowej i tylko w ofercie Sklepu.
9.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
9.6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.ucieczkanaseszele.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
9.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 sierpnia 2019 r.
9.8. Sklep Internetowy www.ucieczkanaseszele.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.ucieczkanaseszele.pl.